Objects from SAML 2.0 schemas

SAML 2.0 Strings — String constants from SAML 2.0 specifications
LassoSaml2Action — <saml2:Action>
LassoSaml2Advice — <saml2:Advice>
LassoSaml2Assertion — <saml2:Assertion>
LassoSaml2AttributeStatement — <saml2:AttributeStatement>
LassoSaml2AttributeValue — value of an attribute in a SAML 2.0 assertion
LassoSaml2Attribute — <saml2:Attribute>
LassoSaml2AudienceRestriction — <saml2:AudienceRestriction>
LassoSaml2AuthnContext — <saml2:AuthnContext>
LassoSaml2AuthnStatement — <saml2:AuthnStatement>
LassoSaml2AuthzDecisionStatement — <saml2:AuthzDecisionStatement>
LassoSaml2BaseIDAbstract — <saml2:BaseIDAbstract>
LassoSaml2ConditionAbstract — <saml2:ConditionAbstract>
LassoSaml2Conditions — <saml2:Conditions>
LassoSaml2EncryptedElement — <saml2:EncryptedElement>
LassoSaml2Evidence — <saml2:Evidence>
LassoSaml2KeyInfoConfirmationData — <saml2:KeyInfoConfirmationData>
LassoSaml2NameID — <saml2:NameID>
LassoSaml2OneTimeUse — <saml2:OneTimeUse>
LassoSaml2ProxyRestriction — <saml2:ProxyRestriction>
LassoSaml2StatementAbstract — <saml2:StatementAbstract>
LassoSaml2SubjectConfirmationData — <saml2:SubjectConfirmationData>
LassoSaml2SubjectConfirmation — <saml2:SubjectConfirmation>
LassoSaml2SubjectLocality — <saml2:SubjectLocality>
LassoSaml2Subject — <saml2:Subject>
LassoSamlp2ArtifactResolve — <samlp2:ArtifactResolve>
LassoSamlp2ArtifactResponse — <samlp2:ArtifactResponse>
LassoSamlp2AssertionIDRequest
LassoSamlp2AttributeQuery — <samlp2:AttributeQuery>
LassoSamlp2AuthnQuery — <samlp2:AuthnQuery>
LassoSamlp2AuthnRequest — <samlp2:AuthnRequest>
LassoSamlp2AuthzDecisionQuery — <samlp2:AuthzDecisionQuery>
LassoSamlp2Extensions — <samlp2:Extensions>
LassoSamlp2IDPEntry — <samlp2:IDPEntry>
LassoSamlp2IDPList — <samlp2:IDPList>
LassoSamlp2LogoutRequest — <samlp2:LogoutRequest>
LassoSamlp2LogoutResponse — <samlp2:LogoutResponse>
LassoSamlp2ManageNameIDRequest — <samlp2:ManageNameIDRequest>
LassoSamlp2ManageNameIDResponse — <samlp2:ManageNameIDResponse>
LassoSamlp2NameIDMappingRequest — <samlp2:NameIDMappingRequest>
LassoSamlp2NameIDMappingResponse — <samlp2:NameIDMappingResponse>
LassoSamlp2NameIDPolicy — <samlp2:NameIDPolicy>
LassoSamlp2RequestAbstract — <samlp2:RequestAbstract>
LassoSamlp2RequestedAuthnContext — <samlp2:RequestedAuthnContext>
LassoSamlp2Response — <samlp2:Response>
LassoSamlp2Scoping — <samlp2:Scoping>
LassoSamlp2StatusCode — <samlp2:StatusCode>
LassoSamlp2StatusDetail — <samlp2:StatusDetail>
LassoSamlp2StatusResponse — <samlp2:StatusResponse>
LassoSamlp2Status — <samlp2:Status>
LassoSamlp2SubjectQueryAbstract — <samlp2:SubjectQueryAbstract>
LassoSamlp2Terminate — <samlp2:Terminate>
LassoEcpRequest — <ecp:Request>
LassoEcpResponse — <ecp:Response>
LassoEcpRelayState — <ecp:RelayState>